FLS NEDERLAND B.V.

PRIVACY POLICY


Algemeen
FLS Nederland BV als verwerkingsverantwoordelijke op het gebied van gegevensbescherming informeert u met deze verklaring over het gebruik van uw persoonsgegevens op deze website en licht uw rechten als gebruiker toe. Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en houden ons aan de toepasselijke bepalingen resp. wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. We verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven of wanneer dat wettelijk is toegestaan.

Deze privacyverklaring geldt alleen voor onze website www.fastleansmart.com/nl. De website kan links naar externe websites bevatten, waarvoor deze verklaring niet geldt. Wanneer u onze website via een link verlaat, let dan op de privacyverklaring van de betreffende website.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene). Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, uw telefoonnummer of een door uw internetprovider aan u toegewezen IP-adres. Gegevens op basis waarvan u niet identificeerbaar bent, zijn geen persoonsgegevens (anonieme gegevens).

Hieronder vindt u een overzicht van alle verwerkte gegevens, het doel waarvoor ze worden gebruikt, de betreffende juridische grondslag en uw mogelijkheden om bezwaar in te dienen.

Automatisch doorgegeven gebruikersgegevens
Bij gebruik van onze website geeft uw internetbrowser om technische redenen automatisch bepaalde gebruiksgegevens resp. zogenaamde server-logbestanden aan ons door. Daarbij gaat het onder andere om:

 • datum en tijd van de toegang
 • URL (adres) van de website waar u vandaan komt
 • opgevraagd bestand
 • hoeveelheid verstuurde gegevens
 • hostnaam van de computer die toegang heeft (IP-adres)
 • browsertype en -versie
 • besturingssysteem

Deze informatie wordt door ons uitsluitend gebruikt ten behoeve van de technische administratie van onze website en ter voorkoming van onrechtmatige handelingen binnen de context van onze website. Wij behouden ons het recht voor, deze protocolgegevens achteraf te controleren, wanneer op basis van concrete aanwijzingen een gegronde verdenking van een onrechtmatige daad bestaat. Voor zover hierbij persoonsgegevens worden verwerkt, doen wij dat uitsluitend ter bescherming van ons gerechtvaardigde belang om onrechtmatige handelingen binnen de context van onze website te voorkomen. De juridische grondslag hiervoor is de afweging van belangen volgens Art. 6, lid 1, punt f) van de AVG. Persoonsgegevens worden daarbij gedurende maximaal vier weken bewaard, tenzij er aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik.

Cookies
Voor enkele delen van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies dienen ervoor om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat. De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session-cookies”. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf wist. Bij uw volgende bezoek zorgen deze cookies ervoor dat uw browser automatisch wordt herkend. U kunt uw browser zo instellen, dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en u kunt cookies alleen per geval toestaan, u kunt het plaatsen van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en u kunt het automatisch wissen van de cookies bij het afsluiten van de browser activeren.

Bij deactivering van cookies kan dit ten koste gaan van de functionaliteit van deze website. Voor zover wij hierbij persoonsgegevens verwerken, doen wij dit vanwege onze gerechtvaardigde belangen om onze website beter vorm te kunnen geven. Het verwerken van de cookie-informatie gebeurt alleen wanneer onze website wordt geopend. De juridische grondslag voor de verwerking is de afweging van belangen volgens Art. 6, lid 1, punt f) van de AVG. Wij verwerken informatie uit de cookies zo lang u deze niet wist.
Uw cookie-instellingen:
U kunt uw cookie-instellingen aanpassen via de knop in de linkerbenedenhoek

Google

Uitbestede verwerking van gegevens
Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten inzake de verwerking van gegevens en wij handelen bij het gebruik van Google Analytics volledig in overeenstemming met de strenge bepalingen van de Duitse instanties voor gegevensbescherming.

IP-anonimisering
Op deze website hebben wij de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om aan de exploitant van de website andere diensten gerelateerd aan het gebruik van de website en van internet te kunnen aanbieden.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om aan de exploitant van de website andere diensten gerelateerd aan het gebruik van de website en van internet te kunnen aanbieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt het plaatsen van cookies door de desbetreffende instelling van uw browser voorkomen. U kunt daarnaast de registratie van de door de cookie gegenereerde en de aan uw gebruik van de website gekoppelde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, indien u de via de volgende link beschikbare browser-plugin (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) downloadt en installeert.

Als alternatief voor de browser-add-on of binnen browsers op mobiele apparaten klikt u op onderstaande hyperlink, om in de toekomst registratie op deze website door Google Analytics te voorkomen: Google Analytics deactiveren (de opt-out werkt alleen in de browser en alleen voor dit domein). Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst. Wanneer u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken. De meeste moderne internetbrowsers hebben bovendien een optie “Do Not Track”, waarmee u websites aangeeft dat u niet wilt dat uw internetactiviteiten worden geregistreerd. Voor verdere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming, zie https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/ resp. https://policies.google.com/?hl=nl

Wij wijzen er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Het gebruik omvat de toepassing Universal Analytics. Hierdoor is het mogelijk om aan gegevens, sessies en interacties op meerdere apparaten een pseudoniem gebruikers-ID toe te kennen en op die manier de activiteiten van een gebruiker op meerdere apparaten te analyseren.

Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt met andere gegevens van Google gecombineerd. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om aan de exploitant van de website andere diensten gerelateerd aan het gebruik van de website en van internet aan te bieden. Ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking betreft dan ook deze doelen.

De juridische grondslag voor het gebruik van Google Analytics is § 15, lid 3 van de Duitse wet op de telemedia (TMG) resp. Art. 6. lid 1, punt f) van de AVG. De door ons verzonden en aan cookies, gebruiksherkenning (bijv. gebruikers-ID) of reclame-ID's gerelateerde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. Het wissen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, gebeurt automatisch een keer per maand. Voor verdere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming, zie https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/ resp. https://policies.google.com/?hl=nl.

Google Conversion Tracking
Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. Als u via een advertentie van Google op onze website terecht bent gekomen, plaatst Google een cookie op uw computer. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor een persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, dan is voor ons en Google zichtbaar, dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze website is doorgestuurd. De met behulp van de conversiecookie ingewonnen informatie dient ertoe conversie-statistieken op te stellen. Ze bevatten informatie over het totaal aantal gebruikers dat op de advertentie heeft geklikt en is doorgeleid naar een pagina voorzien van een Conversion-Tracking-tag. Ze bevatten echter geen informatie aan de hand waarvan gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet aan de Tracking wilt deelnemen, kunt u ook het plaatsen van de hiervoor benodigde cookies weigeren – bijvoorbeeld via de browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies in zijn geheel deactiveert. U kunt cookies voor Conversion-Tracking ook deactiveren door uw browser zo in te stellen, dat cookies van het domein “googleadservices.com” worden geblokkeerd. Wij kunnen niet uitsluiten dat in dit kader persoonsgegevens aan servers van Google in de VS worden doorgegeven. De Europese Commissie heeft in een adequaatheidsbesluit besloten, dat de doorgifte van gegevens aan bedrijven in de VS rechtmatig is, wanneer deze bedrijven onder het EU-US Privacy Shield gecertificeerd zijn. Google beschikt over een dergelijke certificering (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). We wijzen erop, dat Google eigen richtlijnen voor gegevensbescherming hanteert, die los staan van de onze. Lees voordat u onze website gebruikt de gegevensbeschermingsbepalingen van Google door op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de.

YouTube
Onze website bevat geïntegreerde video's van het videoplatform YouTube, dat door YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS, wordt aangeboden. YouTube wordt vertegenwoordigd door Google. De integratie van deze video's vereist dat YouTube het IP-adres van gebruikers kan zien. Het IP-adres is nodig om de inhoud naar de browser van de gebruiker te kunnen sturen. We maken gebruik van YouTube om gebruikers van deze website aansprekende video's ter beschikking te kunnen stellen. De juridische grondslag is het behartigen van de gerechtvaardigde belangen volgens Art. 6, lid 1, punt f) van de AVG. Wij geven het IP-adres alleen door om ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van gebruikersvriendelijke video's te beschermen. Door de integratie van YouTube-video's kunnen bij gebruik van deze website ook servers van Google buiten de EU (bijv. in de VS) worden aangeroepen, d.w.z. Google is theoretisch geïnformeerd over het gebruik van het aanbod. De Europese Commissie heeft in een adequaatheidsbesluit besloten, dat de doorgifte van gegevens aan bedrijven in de VS rechtmatig is, wanneer deze bedrijven onder het EU-US Privacy Shield gecertificeerd zijn. Google beschikt over een dergelijke certificering (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Meer informatie over gegevensbescherming en over de gebruikte cookies vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de. IP-gerelateerde informatie voor het openen van de YouTube-video's op onze website slaan wij niet op.

Leadinfo
Wij maken gebruik van de leadgeneratiedienst van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. Deze herkent bezoeken van bedrijven aan onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Daarnaast stelt Leadinfo twee first-party cookies in om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt het domeinen uit formulierinvoer (bijv. “leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en de diensten te verbeteren. Meer informatie vindt u op: www.leadinfo.com/nl/privacy.

U heeft een opt-out-mogelijkheid op de pagina: www.leadinfo.com/nl/opt-out.
In geval van een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo verzameld. Het verzamelen en verwerken van gegevens heeft tot doel leads te genereren en vindt plaats in overeenstemming met de wettelijke basis voor gegevensverwerking, artikel 6, lid 1, letter f) AVG.

Contactformulieren
Via het contactformulier op onze website kunt u ons berichten sturen. U dient dan uw naam, de te gebruiken aanhef, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw bedrijf en uw adres aangeven. Als alternatief kunt u ook per e-mail infoNL@fastleansmart.com contact met ons opnemen. Wij verwerken deze gegevens alleen om uw aanvraag te behandelen. De juridische grondslag voor de gegevensverwerking is de door u gegeven toestemming volgens Art. 6, lid 1, punt a) van de AVG. U hebt het recht op elk moment deze toestemming voor toekomstige verwerking in trekken, door ons per e-mail over het intrekken te informeren. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven. We bewaren deze gegevens maximaal 3 maanden.

Sollicitatie per e-mail
U kunt bij ons per e-mail infoNL@fastleansmart.com reageren op vacatures. Wij verwerken de informatie uit uw sollicitatiebrief uitsluitend voor het afhandelen van uw sollicitatie. De informatie wordt niet overgedragen aan derden. De juridische grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6, lid 1, punt b) van de AVG. De informatie uit uw sollicitatie bewaren wij maximaal drie maanden na afronding van de sollicitatieprocedure. Daarna worden deze gegevens gewist.

Versleuteling en veiligheid
We hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en toegang door onbevoegde personen. Al onze medewerkers en alle derden die zich bezighouden met de gegevensverwerking moeten zich houden aan de Nederlandse wet op de gegevensbescherming en zijn verplicht de persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen, wordt de informatie bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens in versleutelde vorm doorgegeven. Bij de communicatie met ons, maken we gebruik van de TLS-versleutelingstechniek, zodat onbevoegde derden geen toegang hebben tot uw gegevens. Onze veiligheidsmaatregelen worden op basis van technologische ontwikkelingen voortdurend herzien.

Uw rechten
Als betrokkene hebt u het recht te allen tijde uw rechten als betrokkene jegens ons uit te oefenen. Daarbij hebt u in het bijzonder de volgende rechten:

 • U hebt het recht informatie te vragen over het feit of en eventueel in welke mate wij persoonsgegevens over u al dan niet verwerken. In geval wij persoonsgegevens van u verwerken, hebt u het recht op inzage in met name de volgende informatie: over u opgeslagen gegevens, verwerkingsdoel(en), gegevenscategorieën, ontvangers, aan wie we de gegevens meedelen, duur van de opslag.
 • U hebt het recht onmiddellijk rectificatie van uw gegevens te eisen, voor zover deze onjuist en/of onvolledig zouden zijn.
 • U hebt het recht onmiddellijk het wissen van uw persoonsgegevens te eisen.
 • U hebt het recht de door u gegeven toestemming voor het verwerken van uw gegevens op elk moment in te trekken.
 • U hebt het recht, de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 • U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u hebt het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Uw recht op bezwaar volgens Art. 21 van de AVG
Overeenkomstig Art. 21, lid 1 en lid 5 van de AVG hebt u het recht vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6, lid 1, punt e) of f) van de AVG, met werking voor de toekomst; dat geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen (die wij niet doen).

Verwerkingsverantwoordelijke
Mocht u vragen hebben over de bescherming van persoonsgegevens, neemt u dan contact op met:

FLS Nederland B.V.
Rijnzathe 6
3454 PV De Meern
Telefoon: +31 (0) 30 74 000 60
Email: infoNL@fastleansmart.com

Wettelijk vertegenwoordiger:
Ron de Langen

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel:
08224391

Btw-nummer:
NL007197032B01

Onze functionaris voor gegevensbescherming
U kunt zich bovendien wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming, Ron de Langen:
E-mail: datalekkenNL@fastleansmart.com

Wijzigingen in dit privacybeleid
Wijzigingen in dit privacybeleid zijn onder voorbehoud. In elk geval is de huidige en opvraagbare versie van toepassing op het moment van gebruik van ons aanbod.

Versie 11 / 2023